За родители

Начало | За родители | Помощта от 375 лв. за родители – какви са условията за получаването ѝ?

Помощта от 375 лв. за родители – какви са условията за получаването ѝ?

Аз детето | 2020-04-14

Помощта от 375 лв. за родители – какви са условията за получаването ѝ?

За получаване на обявената вече помощ от 375 лв. за родители, Агенцията за социално подпомагане обяви условията, съобщават от Dnes.bg Предвидено е от нея да се възползват семейства с деца до 12-годишна възраст, в които двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, няма/т право на платен отпуск или вече са го използвали и ползват неплатен отпуск от минимум общо 20 работни дни. Налице е доходен критерий за получаване на помощта, като месечният доход на член от семейството не трябва да надвишава 610 лв. Важно условие е родителите да нямат други доходи от наеми, услуги или допълнителни трудови доходи, през 2020 г. да не са получавали еднократна помощ по чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, да не са включени в схемата 60/40 и да са изчерпали платения си отпуск.

Двамата родители или родителят, отглеждащ сам дете, трябва да са били осигурявани през последните 6 месеца. Помощта може да бъде отпусната, ако детето/децата от семейството са посещавали детска градина или училище преди 13 март 2020 г. Кандидатстването за отпускане на еднократната помощ започва от 14 април 2020 г. Заявления могат да се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, както и чрез Системата за сигурно електронно връчване, по пощата с известие за доставяне и на ao@asp.government.bg. Подробна информация за това можете да намерите на страницата на Агенцията в рубрика „Коронавирус COVID 19“.



Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град