приказки от деца

Начало | приказки от деца | Островно приключение с неочакван край

Островно приключение с неочакван край

Милена Целкова | 2019-12-11

Островно приключение с неочакван край

Том Сойер и Хъкълбери Фин не обичаха да ходят на училище. Там строгите учители жестоко наказваха всяко провинение. По това време боят беше разрешен. Том обичаше да си измисля всякакви истории и така увлекателно лъжеше, че дори леля му Поли вярваше, та какво остава децата да не заблуди. Двете момчета обичаха всякакви приключения и харесваха опасности, които ги дебнеха на всяка крачка.. Бедната леля Поли не успяваше всякого да ги контролира.

Момчетата бяха все в движение, винаги измисляха щуротии и попадаха в ситуации, от които трудно се измъкваха. Но пък си бяха и решителни, съобразителни и храбри, с една дума... мъжествени.

Една топла лятна сутрин Том и Хък отидоха на кея и без никой да ги забележи се набутаха в един кораб, който товареха с огромни кашони стоки. Промъкнаха се измежду тях и очакваха да дойде някой да ги намери и изгони. Но не след дълго корабът потегли. Погледнаха се ухилени, че не бяха разкрити. По едно време някой от моряците беше влязъл да вземе нещо от натоварената стоки и за зла беда, Том кихна доста силно. Морякът учудено взе да се пита кой ли пък е тук, сред кашоните и след малко дойде с още няколко моряци. Започна старателен оглед и едно от момчетата беше забелязано. Не беше никак трудно да ги заловят. Получиха за награда по някой и друг ритник и разбраха, че по нареждане на капитана ще бъдат свалени на първия пустинен остров. Така и стана. Привечер Том и Хък бяха свалени от кораба и се скитаха в съвсем непозната земя. По едно време съзряха нещо като палатка. Насочиха се към нея. Надникнаха в нея – имаше гърне с прясно мляко и буца сирене на масичката. Бяха много гладни и ометоха всичко. На едно сламено легло, постлано с кожи от убити зверове си полегнаха. Бяха капнали от умора. По едно време ги разбуди силен вик. Това беше самият Робинзон Крузо. Той носеше в една мрежа няколко риби. Огледа ги недружелюбно, почти враждебно. Каза им със суров глас, че не иска никой да навлиза в собственото му пространство. Ако имат желание могат да си построят палатка в близост до неговата.

Отначало Том и Хък се съгласиха и само с поглед се разбраха, че трябва да изчезват. Тръгнаха уж да си търсят материали за палатката и никой повече не ги видя.

Участва в конкурса „Моите любими книжни герои в една история“Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град