За родители

Начало | За родители | И детските градини стартират дистанционно обучение, но само по желание на родителите

И детските градини стартират дистанционно обучение, но само по желание на родителите

Аз детето | 2020-04-13

И детските градини стартират дистанционно обучение, но само по желание на родителите

Подобно на учениците, децата в детските градини също ще се включат в дистанционно обучение по един или два пъти в седмицата според възрастта си, съобщават от Dnes.bg Това предлагат от образователното министерство и националното сдружение на общините с писмо до кметовете на общини, зам.-кметовете и експертите по образование в общините във връзка с преустановените присъствени занятия в училища и детски градини. Целта е по-малко изоставане в придобиване на компетентностите, необходими за успешното преминаване на детето към училищно образование и за развитието му като личност, посочват от МОН.

В писмото се уточнява, че учителите ще работят съвместно с родителите през платформи, приложения, електронни пощи. За целта те трябва да им предоставят разработени материали, видеа и аудиофайлове, с помощта на които чрез различни игрови ситуации вкъщи децата да развиват логическо мислене, да комуникират, да творят и да поддържат физическа активност, съобщава „Монитор“. Учителите от детските градини могат да отговарят на въпроси на родителите, да им отправят препоръки, да споделят идеи за изобразителна и приложна работа, да ги насочат към дидактични игри, образователни ресурси и допълнителни източници на информация. В писмото се уточнява, че използването на електронни устройства е възможност само за хлапетата в предучилищна възраст и то само ако родителите са пожелали това.

Децата обаче не трябва да работят пред екрана или да стоят пред монитора, таблета или телефона повече от 20-30 минути дневно. Родителите пък от своя страна не са задължени да дават отчет за изпълнението на различните дейности. В заниманията на хлапетата от трета и четвърта група педагозите могат да се включат два дни в седмицата, с другите три да ползват платен отпуск, посочват авторите на писмото. Следващата пък да работят 3 дни и да почиват 2. За малчуганите от първа и втора група се препоръчва само един ден със занимания от учител, а останалите 4 да бъдат в платен отпуск. В същия режим на работа при необходимост могат да се включат и психолози и педагогически съветници. „Необходимостта от заместващи занимания и конкретният начин за поддържане на процеса на взаимодействие с децата в предучилищното образование са по преценка на детските градини при отчитане на интернет свързаността, наличните ресурси и техника, както и дигиталните умения на участниците.“

В детските градини, където родителите на децата не притежават умения с електронни устройства или не разполагат с такива, в комуникацията може да се включват образователни медиатори и непедагогически персонал“, пише още в препоръките за педагогическо взаимодействие. До възстановяване на присъствените занимания непедагогическият персонал пък може да се заеме с текущи дейности в сградите на детските градини – хигиенизиране, освежаване и дребни ремонти, грижа за дворните пространства. Те могат и да носят дидактически материали на родителите, ако те пожелаят.

Служителите в центровете за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР) също могат да работят два дни и да ползват три платен отпуск. При изявено желание от родител, класен ръководител или директор те могат да окажат логопедична подкрепа, кариерно ориентиране или дейности по интереси. „Дейностите се провеждат преимуществено в периода 13-16 април в неработните дни“, се посочва в писмото. МОН и сдружението на общините посочват, че дейностите в детските градини имат препоръчителен характер.Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град