За родители

Начало | За родители | До 31 декември кандидатстваме за данъчни облекчения за деца

До 31 декември кандидатстваме за данъчни облекчения за деца

Аз детето | 2018-12-10

До 31 декември кандидатстваме за данъчни облекчения за деца

До края на декември работниците или служителите могат да ползват данъчните облекчения за деца чрез работодател. За целта трябва да представят две декларации – за ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в и данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22 г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Те могат да бъдат намерени на интернет страницата на НАП – www.nap.bg.

Новото през тази година е, че вече не се изисква писмена декларация от другия родител, че той няма да ползва облекчението. Освен това от тази година има възможност и двете облекчения – за деца и за деца с увреждания, да се ползват от двамата родители, когато доходите на единия не са достатъчни, за да ползва облекченията в пълен размер. В тези случаи разликата може да се ползва от другия родител чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Данъчните облекчения не могат да се ползват чрез работодателя, ако родителят не е декларирал, че няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, или че ще подава годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Най-лесният начин да се проверят дълговете към бюджета е като се направи справка на интернет страницата на НАП с безплатен персонален идентификационен код – ПИК, който може да се получи във всеки офис на НАП.

Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2018 г. могат да се ползват по два начина. Първият начин, по който може да се ползват данъчните облекчения е чрез работодателя. Той е задължен да извърши годишно облагане на трудовите доходи на съответното лице до 31 януари 2019 г. В този случай е необходимо работникът или служителят да предостави на работодателя си декларацията по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (за данъчното облекчение за деца) и/или декларацията по чл. 22 г, ал. 7 от ЗДДФЛ (за данъчното облекчение за деца с увреждания), както и останалите необходими документи в срок от 30 ноември до 31 декември 2018 г. Вторият начин е с подаване на годишната данъчна декларация за 2018 г., което трябва да се направи до 30 април 2019 г. Към нея трябва да се приложи и съответният образец на декларация.Данъчното облекчение за деца дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали в зависимост от броя на децата:

  • с 200 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете;
  • с 400 лв. за две ненавършили пълнолетие деца;
  • с 600 лв. за три или повече ненавършили пълнолетие деца.

Данъчното облекчение за деца с увреждания дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 или с над 50 на сто вид и степен на увреждане. И двата вида облекчения се ползват до размера на сумата от годишните данъчни основи. Когато сумата на годишните данъчни основи е по-малка от размера на данъчното облекчение, разликата може да се ползва от другия родител с подаване на годишна данъчна декларация. Когато данъчното облекчение за деца и/или за деца с увреждания е ползвано в пълен размер при работодателя, но физическото лице трябва да подава годишна данъчна декларация за 2018 г., към годишната данъчна декларация не следва да прилага декларациите за данъчно облекчение за деца и за деца с увреждания, както и останалите необходими документи. При ползване на данъчните облекчения за деца и/или за деца с увреждания с подаване на годишна данъчна декларация, физическото лице не трябва да има подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.

Снимка: pixabay.comКоментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град